Полезни Връзки: Евтини международни банкови трансфери - 1ви Безплатен!

Как да намерите оригинални марки в AliExpress + китайски алтернативи - пълно ръководство (Ъпдейт Ноември 2018)г.

   Последна промяна - Ноември 2018г.

Вместо старата таблица с търговски марки, която имахме, решихме да направим нова (виждайки, че копията бързо изчезват от AliExpress). Новата таблица съдържа следната информация:
  1. Ако оригиналният продукт е Наличен.
  2. Китайски марки, които са подобни на марката, която търсите.
  3. Търсене към продукт от марката, ще видите продукти без марки а с бели етикети и лога (без лога и отличителни символи на марката).
Уведомете ни, ако откриете нови марки в AliExpress, можем да ги добавим към листата.
Без допълнителни  думи преминаваме към същината:

Може да търсите в страницата с комбинация ctr+f

АРХИВ НА СТАРАТА ТАБЛИЦА ЩЕ НАМЕРИТЕ ПО-НАДОЛУ

Aliexpress brand finder

http://generateonlinewealth.com/wp-content/uploads/2016/01/how-to-sell-clothing-online-1.png


Няма коментари:

Публикуване на коментар